Publicity

                

 

(Scroll down for English)

 

NASIONALE MEDIA VELDTOGTE & RADIO SPEELLYSTE

Nasionale media veldtogte & radio voorleggings ‘sampling’ word individueel vir elke groep of kunstenaar volgens genre, vlak en projek uitgewerk. Ons bestem nuwe media aan die nasionale, streeks-, gemeenskap, ‘in-store’, aanlyn & kampus media asook radio stasies. Die fokus is om maksimum blootstelling vir elke groep of kunstenaar te kry.

 

PUBLISITEIT VIR 'N ALBUM VRYSTELLING (ALBUM RELEASE)

Wat ons doen:

Sampling na alle relevante radio stasies (minumum 35 Fm stasies) nasionale, streeks-, gemeenskap, ‘in-store’, aanlyn & kampus stasies.

Persvrystelling na ±250 persoonlike media kontakte (Joernaliste, redakteurs, radio persoonlikhede en tv vervaardigers van tydskrifte, koerante, televisie, radio, aanlyn bloggers en ander sosiale netwerke)

Sampling na media wat geinteresseerd is in 'n onderhoud, artikel of resensie

Promo verslag van waar gespeellys is en waar nie asook resensies, artikels en alle ander media wat gepubliseer is

Facebook Fan page groei van 1000 + Likes

 

RADIO VOORLEGGINGS (Slegs radio sampling)

Hierdie opsie is vir kunstenaars of bands wat 'n enkel snit of EP uit het asook vir kunstenaars of bands wat 'n vollengte-album wil sample.

Wat ons doen:

Sampling na alle relevante radio stasies (minumum 35 Fm stasies) nasionale, streeks-, gemeenskap, ‘in-store’, aanlyn & kampus stasies

Promo verslag van wat waar gespeellys is asook waar nie.

 

Vir meer inligting kontak Anita van de Venter: anita@bluedivision.co.za of 074 026 4869 | 076 486 5050

 

NATIONAL PRESS CAMPAIGNS & RADIO SAMPLING

National press campaigns & radio sampling are tailored individually for each band or artist according to genre, level and project.

We utilize new media to national, regional, community, in-store, online & campus press and radio contacts.

The focus is on achieving maximum exposure to an audience customized for each band or artist.

 

PUBLICITY FOR ALBUM RELEASE

What we do:

Sampling to all relevant radio stations (Minimum 50 Fm stations) national, regional, community, in-store, online & campus stations.

Press release to ±250 personal media contacts (Newspapers, magazines, radio stations, television, bloggers and entertainment websites also national, regional, community, in-store, online & campus)

Sampling to media interested in an interview, article or reviews (Journalists, editors, radio personalities and tv producers)

Promo report of radio play listings as well as published reviews and articles.

Facebook Fan page growth of 1000+ Likes

 

RADIO SAMPLING ONLY

(this option is for artists with 'single' tracks, EP's or full-length albums who would only like to submit their music to radio)

What we do:

Sampling to all relevant radio stations (minimum 50 fm stations) national, regional, community, in-store, online & campus stations

Follow up on submissions & a promo report on where the track has been play listed and where not.

 

For more info contact Anita van de Venter: anita@bluedivision.co.za or 074 026 4869 | 076 486 5050