Music Publicity

OPSIE 1

RADIO STASIE 'SAMPLING' - (Publisiteit vir Radio Stasies alleenlik)

Wat ons doen:

Sampling na alle relevante radio stasies (minumum 35 stasies) (National, Regional, Community, In-Store, Online & Campus stations)

Opvolg van radio stasies.

Klient ontvang 'n 'promo report sheet' van wat waar gespeellys is asook waar nie.

Vir meer inligting kontak Anita van de Venter : anita@bluedivision.co.za

VIR 'N VOLLENGTE-ALBUM VRYSTELLING KAN ONS DIE VOLGENDE BIED:

OPSIE 2

PUBLISITEIT VIR 'N ALBUM VRYSTELLING (ALBUM RELEASE)

Wat ons doen:

Sampling na alle relevante radio stasies (minumum 35 stasies). (National, Regional, Community, In-Store, Online & Campus stations)

Persvrystelling na alle media (Joernaliste, redakteurs, radio persoonlikhede en tv vervaardigers van tydskrifte, koerante, televisie, radio, aanlyn bloggers en ander sosiale netwerke).

Sampling na media wat geinteresseerd is in n onderhoud, artikel of resensie.

Opvolg en uitspeel van media

'Promo report sheet' van wat gespeellys is asook resensies, artikels en alle ander media wat gepubliseer is.

Facebook Fan page groei van minimum 1000 nuwe likes.

Vir meer inligting kontak: anita@bluedivision.co.za

OPTION 1

RADIO STATIONS ONLY

(National, Regional, Community, In-Store, Online & Campus stations)

What we do:

Sampling to all relevant radio stations (National, Regional, Community, In-Store, Online & Campus stations)

Follow up on submissions.

Promo report sheet with playlisting progress.

For more info contact Anita van de Venter at anita@bluedivision.co.za

OPTION 2

PUBLICITY FOR ALBUM RELEASE

What we do:

Sampling to all relevant radio stations (National, Regional, Community, In-Store, Online & Campus stations)

Press release sent to all print media (National, Regional, Community, In-Store, Online & Campus stations)

Sampling for media interested in an interview, article or review. (Journalists, editors, radio personalities and TV producers)

Follow up on media

Monthly promo report sheet of radio playlisting as well as reviews and articles published.

Facebook Fan page growth of minimum 1000 likes.

For more info contact Anita van de Venter at anita@bluedivision.co.za